Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. i. den weg dèr liefde kan bereikt, overwonnen en verlost worden." En verder „De Zaligmaker is een Leidsman tot de zaligheid. De zaligheid is niet iets uitwendigs, geenerlei gedwongen toestand. De zaligheid is een doel door eigene vrije levensbestemming en wilsbepaling te bereiken, maar om het te bereiken is leiding noodig. De Zaligmaker is een Leidsman. Hij gaat voor. Maar om voor te gaan moet hij eerst aanknoopen, eerst de deelgenoot wezen van het lijden dergenen, die zalig moeten worden." Met zulke en dergelijke „vrije" behandeling van Schriftwoorden zou men spoedig den schrijver van den brief aan de Hebreen tot den banierdrager of uitvinder van de Ethische, of van de öroningsche verlossingsleer kunnen stempelen. Merk ook op, hoe hij, op bl. 79, al dadelijk het „betamen" verwaterd en verward heeft. „Hier wordt dus gewezen op het belamende, wij zouden thans zeggen, op het redelijke, of wel, naar een eenigszins verouderd standpunt, op het Gode waardige van dezen verlossingsweg."

Daarom dan hebben ook de Gereformeerde uitleggers en predikers géheel te breken met die verkeerde methode, om anders dan uit hetgeen en al hetgeen de Heilige Geest zegt, en dus uit het oorspronkelijke, voorzoover dit mogelijk is, de beteekenis en de bedoeling der woorden Gods op te delven en te beredeneeren.

e) bl. 81. Vergelijk „volmaakt" in Joh. 17 : 23 en Pil. 3 : 12. Op beide plaatsen staat het past. perf. pass. TSTsX, In Fil. 3 : 12 zegt de apostel dat hij nog niet volmaakt is (w.w.) en in vs. 15 rangschikt hij zich onder de „volmaakten", bvnw., TsXe'lOl. Het een verklaart het ander.

Sluiten