Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolg.

den dag wanneer men den inhoud der stellingen leest. Deze zijn gekant tegen het "Modernisme w, waarvan o.a. gezegd wordt dat het bestaatuit eigendunkelijke meeningen en de ruwheid en onverschilligheid van zeden. Of die blaauwe strepen grooten Indruk maken, zal de toekomst a.s. Donder dag leeren. Dat de opkomst talrijker zal zijn dan bij 's mans voorgangers schijnt zeker, maar dan zullen er onder de toehoorders vele weetgrierige zijn, die niet kunnen worden gerekend tot zijn geestesrigting te behooren. Ook zal men behooren af te. wachten of de stellingen zullen weersproken worden; zijn wij wel ingelicht dan zal het echter niet ontbreken aan een eenvoudig woord van ernstig protest tegen sommige onware bewoordingen an deze spellingen.

Sluiten