Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En het geschiedde, als zij hem uitgebragt hadden naaf buiten, zoo zeide Hij: Behoud u om uws levens wil, en zie niet achter u om, sta niet op deze gansche vlakte, behoud u naar heigebergte henen, opdat gij niet omkomt.

Gen. XIX. 17.

Laat ons dan vreezen, dat niet te eeniger tijd, de belofte van in zijne ruste, in te gaan nageh>t$a. zijnde, iemand van u en schijne achter gebleven te zijn.

Hebr. IV. L

Sluiten