Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BRIEF VOOR TRAAG EN ZORGELOOS VOLK.

Salomo zegt, dat de begeerte des luiaards hem zal dooden; en wat zal van de luiaards worden zoo zij er in voortgaan. Proverb. XXI. 25. Het spreekwoord is: »die in den oogst slaapt is een zoon, die beschaamd maakt." Spreuk. X. 5. Ik durf ze<"en, dat er geene grootere schaamte voor iemand kar° zijn,' dan dat hij zijne ziel bedriegt en blijft zondigen! Die dit doet is lui, ja lui in het werk der zaligheid! De wijngaard der luijen wordt vergeleken bij de' dingen dezes levens, die niet voller met doornen en distelen, netelen en stinkend onkruid is, dau die lui is naar den hemel; die heeft zijn hart vol verschrikkelijke en zielsverdoemende zonden.

Laiheid heeft twee boosheden • ten eerste: de tijd om den hemel te \erkrijgen wordt er door verwaarloosd , in de tweede plaats berokkend zij een ontijdig berouw! Ik waarschuw u, dat die zijne ziel door luiheid in deze wereld verwaarloost, geen stof tot vreugde zal hebben, als hij zijne oogen in de hel zal openen. 'Luiheid gaat gewoonlijk gepaard met zorgeloosheid en zorgeloosheid baart gevoelloosheid, en gevoelloos' heid geeft nieuwe kracht aan de luiheid, en hierdoor hlijft de ziel in een ongeneeslijke» toestand.

Luiheid sluit Christus buiten, luiheid beschaamd de ziel. Hooglied V. 2. 4. Pred. XIII. 4.

Luiheid wordt veroordeeld door het geringste schepsel in de schepping. »Ga tot de mieren, gij luiaard! ■ie hare wegen, en word wijs." Spreuk. VL 6. Om den winter zal de luiaard niet ploegen. Spreuk. XX.

Sluiten