Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van alles, wat u op den weg naar het koningrijk zal kunnen verhinderen; als: van gierigheid, hoogmoed, begeerlijkheid, of wat ook u hart mogt verontreinigen op de loopbaan naar den hemel.

Menschen, die voor loon loopen, en begeerte hebben niet alleen te loopen, maar te overwinnen, bekommeren zich /niet over de dingen, welke hen in hunnen loop zullen verhinderen. Ieder, die om den prija strijdt, onthoudt zich in alles, 1 Cor. IX. 25, dat W: hij legt ajle last tot verhindering aan eene zijde, gelijk de Apostel zegt: «Laat ons alle last der zonde afleggen , die ons ligtelijk omringt; en laat ons met Ujdzaamheid loopen, de loopbaan die ons voorgesteld is.' Hebr. XII. 1. Het is te vergeefs, over den Hemel te spreken, indien u hart zich bekommert met dingen, die u hinderlijk zijn. Zoudt gij niet zeggen , dat hij in gevaar is, het te verliezen, schoon hij al loopt, en vult. zijne zakken metsteenen, en hangt zware kleederen op zijne schouders, en zware schoenen aan de voeten. Zoo is het hier. Gij spreekt van ten Hemel te gaan, en nogtans vult gij uwe zakken met steenen, dat is: Gij vervult uw hart met deze wereld, omhangt uwe schouders met voordeel en vermaak. Helaas! Helaas! gij zijt zeer misleid, want zoo gij voorgenomen hebt te winnen, moet gij u ontblooten; gij moet iedere last der zonden afleggen, en gematigd zijn in alles*

Vierde Besturing. Hoedt u voor bijpaden; draagt zorg, dat gij niet terugkeert tot lanen, welke buiten den weg zijn. Er zijn kronkelpaden; paden, die doen verdoolen, paden, die naar den dood en de verdoemenis leiden; maar hoedt u voor alle deze. Jes. L1A. ». Sommigen zijn gevaarlijk door list, Proverb. VII. »»,

Sluiten