Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaken en voordeel' Zijt gij zoo haastig, kunt gij dit niet mede nemen! Zult gij uwe vrienden en gezellen achterlaten ? Kant gij niet doen, gelijk uwe geburen, die de wereld, zonde, lust, vermaak en voordeel met zich voeren ? Draagt zorg, dat gij n oor niet leent aan zulke verzoekingen, strikken, verleiding en zielverstikkende vleijerijën , tot bederf uwer ziel. — »Mijn zoon!" zegt.Salomo, «indiende zonden u aanlokken, bewillig niet." Spreuk. I. 10.

Gij weet, wat het den jongeling gekost heeft, van wien Salomo spreekt in kapittel VII. Proverbia, die verlokt werd door eene hoer. Met hare verleidelijke tong vond zij hem , en dwong hem haar te volgen, als een os ter slagting; of als een dwaas naar het gevangenhuis; zoo verre, dat de pijl zijn leven trof, en evenwel wist hij niet, dat het daarom te doen was. Luistert daarom nu nog, zegt hij. O, Mijne kinderen! geeft acht op de woorden mijns monds ; laat uwe ooren geen acht geven op hare wegen ; dwaalt niet op hare paden, want zij beeft velen gewond; ja menig krachtig man, is door haar neer geveld; dat is: uit den hemel gehouden, want haar huis is een weg der hel, gaande naar de binnenkameren des dood. Ziel! neemt dezen raad aan , en zegt tot den satan, zonde, lust, vermaak, voordeel, pracht, vrienden, gezellen, of wat ook: «laat mrj gaan! laat mij alleen ! verwijdert u! komt niet te na! wantik moet naar den hemel, om mijne ziel, om God en om Christus! en van de hel en eeuwige verdoemenis. Indien ik win, win ik alles; indien ik verlies, verlies, ik alles! laat mij gaan, ik wil uniet hooren!"

Be zevende besturing. Weest niet verschrikt, hoe

Sluiten