Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zacht en zoet door den Alomtegenwoordigen geleid en gedragen te worden.

Ten achtste. Of anders zal de Heere nieuwe kracht uit den hemel zenden, en dat zal genoeg zijn. De jongelingen zullen moede en mat worden, de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten, zal de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren 9met vleugelen gelijk arenden. Zij zullen loopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet mat worden. Jesaja LX, 30, 31. Zal ik herhalen wat ik gezegd heb? Gij zult goed logies, goed en gezond eten ontvangen; Christus schoot om te liggen, de vreugde des hemels om u te verzadigen. Zal ik van de volheid en duurzaamheid spreken? dit +e beschrijven is een werk 'te zwaar voor mij.

Ten negende. Ik veronderstel, dat de list des satans, de list van zijne dienaars, enz., u moesten hegeerig makei naar den hemel om snel te loopen. De duivel vjrliest geen tijd, spaart geene moeite; zoo doen ook zijne dienaars, die niet alleen zich zeiven verwoesten, maar ook anderen. En zouden wij niet listig, zijn om voor onze zaligheid geleid te worden!

Zal de wereld onze ziel voor de verdoemenis en de verderflijke kroon op het spel zetten? en nog niet eene kleine beuzeling wagen voor eene eeuwige kroon ? Zullen wij om het verlies van eenige vrienden, God lief te hebben, Christus om te verzoenen, de Heilige Geest om te vertroosten , den hemel tot woning, de heiligen en Engelen tot gemeenschap op het spel zetten, om hier de zonde vast te houden, de wereld te begeeren, te zuipen, te zweren,teliegenen te bedriegen? —

Sluiten