Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart was op zijne reis gesteld; dit kon ook niet ani ders, want de bergen waren voor hem, en de zwavel en het vuur was achter hem. Zijn leven was in gevaar; en hij had het verloren , zoo hij achter zich had omgezien. Loopt gij zoo P Gedenk aan het wijf van Lot, in uw loopen en hare verdoemenis, en praarom dit oordeel haar overkwam. Gedenk dat de Heere haar als een voorbeeld voor alle trage loopers tot aan het einde der wereld gesteld heeft. Hoedt u >dat gij niet in hetzelfde oordeel valt, maar indien u dit niet uitdrijft, merk dan op:

1. Uwe ziel is uwe eigene ziel, die is behouden of verloren. Gij zult mijne ziel door uwe traagheid niet doen verloren gaan. Dit is uwe eigene ziel, uwe eigene rust, uwe eigene vrede, uw eigen voordeel of verlies.

Indien het mijne ziel was, waarvoor gij het welzijn zocht, mij dunkt de reden zou u door medelijden bewegen. Maar helaas , het is uwe ziel, uwe eigene ziel. »Wat zal een mensch geven zoo hij de geheele wereld won en schade leed aan zijne ziel." Matth. Yin. 36. Gods volk wil het welzijn van anderen,' to wilt gij het welzijn niet van u zeiven? Indien dit u niet aanspoort, denk dan:

2. Indien uwe ziel verloren gaat, gij zelf de schade gevoelt. Ka in was wanhopend, omdat hij A b els ziel niet gewaardeerd had. Hoe veel te meer zal 'het u verwarren, geen acht op uwe ziel gegeven te hebben. En zoo u dit nog niet aanspoort om u te besturen, denk dan:

3. Dat, zoo gij niet wilt loopen , zal het volk van Gód van. u gescheiden worden , even als Lo t van van zijne vrouw. Het mag uw vader, moeder, broeder of zuster zijn, die naar den hemel loopen, dan wit gij achter hen blijven, waarlijk nog niet bewogen.

Sluiten