Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God haar te Dordrecht op baai:17de jaar had getroffen door zijne pijle, en Aai bi, gelegenheid dat zij ULd. hoorde prediken uit Job. 3 . o. Voorwaar, voorwaar zeg ik u zoo iemand niet wedergeboren wordt uit Water en Geest, hij kan in het Koningrijke Gods niet ingaan; hetwelk haar wonder trof en even op dien tijd, als zij te Dordt was, hoorde zij J. V. D. over de ruime en gulle aanbiedinge des Verbonds, hoe God dat in het Evangelium laat aanbieden aan de erootste zondaars en zondaressen, dat haar eenigszins bemoedigde „Dit," zeide zij. .is my biiee leven en heelt mij ernstig zoekende gemaakt, totdat ik mij overreed vond, om my aan den Heere Jezus over te geven en op te dragen, ik heb mij in het vervolg honderd en honderdmaal aan den Heere Jezus in het eenzame opgedragen, dikwijls met zoo veel aandoemnge, liefde en hartelijkheid, met opzegginge van den dienst aan de wereld, de zonde en den batan, maar, mijn bijblijvende verdorvenheden aan de eene kant, en mijn stil humeur aan de andere kant en het voorbijstappen van anderen, en haar meer doorbreken voor God, heeft my dikwijls beklemd, en over mijzelve doen twijfelen, hoewel ik moet bekennen, dat God my heeft ontdekt de 'boosheid van mijn hart, en de dierbaarheid van den Heere Jezus, zoodat myne ziel in veel levendige uitgangen naar Hem is geloopen, zoodat ik dikwijls heb gestaan om mijn hand in hand van den Heere Jezus te brengen in geloof, in liefde, en zoo ik dacht in oprechtheid, de Heere is mijn getuige met zeggen, met schrijven, ja zweeren dat ik de Zijne wüde zijn maar altoos als ik op het punt stond, was

Sluiten