Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand, dat God onder het bidden haar hart verzekerd had van zijne liefde. Toen verhaalde zij nog : „ik kan niet genoeg uitdrukken, hoe wonder verkwikkelijk mij altijd ons Vrijdagsgezelschap geweest is, ik ging altijd blijde daar naar toe, en ben meest altijd gezegend daar van daan gekomen, ik zou alle Godviuchtigen raden onderling samen te komen.

X Een weinig stil-leggende, zeide zij tot een van haar zusteis, „ik kan niet zeggen hoe God onder het bidden van ds. Immens mijn hart verzekerd heeft, en in plaats van voor de dood te schikken, zou ik daar nu wel naar verlangen, en die met blijdschap tegemoet zien." Toen zeer vermoeid zijnde, heeft ze dien dag zeer weinig gesproken, maar des avonds zeide zij, „indien de Heere mij weg zal halen, zoo wenscb ik dat God mij zal verwaardigen, om mij een tong en hart te geven, om te verkondigen, hoe goed de Heere is voor degenen die Hem zoeken, en dat ik nog verwaardigt worde om een ieder zijn bescheiden deel te geven."

XI. Dien geheehn nacht en den volgenden dag heeft ze zeer stil gelegen en zeer weinig gesproken, wanl zij was dien dag zeer flauw en afgemat door 't bloeden uit haar neus, hetgeen men meende dat een scheiding in de ziekte zou hebben gegeven en volgens het zeggen van den geneesmeester een goed teekén scheen te wezen, doch het is eebter van geen goed gevolg geweest.

XII. Donderdagavond de flauwte wal beter zijnde, begon zij weer wat meer te spreken en God heeft toen baar begeerte vervuld, en haar een sprekende mond gegeven, om een ieder zijn bescheiden deel te geven, en toen heeft God

Sluiten