Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens hunne eigenschappen, omdat ze rein zyn, omdat ze onnoozel zijn, omdat ze zoo voordeelig zijn, wegens die genade die God zelf in hen» gelegd heeft, en van dien zegt Hij dat ze Schapen Zijner weide zijn, gij zijt menschen maar Ik ben de Heere uwen God, o wat is dat, dat de Drieënige God, zoo veel heeft willen doen, om zondaren zalig te nikken, in eeuwigheid zal het een stoffe van verwondering wezen, om God en den Heere Jezus te loven."

Helpt Hemel, aarde helpt,

Helpt zon, maan, sterren helpt,

Eer 't hart mij overstelpt!

Helpt Geesten van hier boven, Wj|-

Hem met verwondering loven!

En zegt den trouwsten mijn,

Dat mijn hart voor Hem zal zijn.

Zij zeidé ook met veel nadruk en liefde tot den Heere Jezus: i

Leef, leef dan, Koning, leve! En in en door mij zweve,

Ai, dood al wat mij smart, Door Jezus offerhanden, Door Jezus liefdebanden,

O Harte van mijn hart!

Dat is er de kracht van, zeide ze, o hart van mijn hart; daarop was het wederom:

O looft Hem, Jezus scharen! Oneindig, — wilt verklaren

Zijn groote 'latesteit; En gij, mijn ziele, dringe In Hem en met haar zin ge

Hem lof" in eeuwigheid,

Sluiten