Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal mij een eeuwig zien, Van Hem, nog niet verdrieten.

Daar boven is Gods stad,

Daar is mijn hoogste sehat, Daar zijn de heerlijkheden,

Daar is mijn Bruidegom, Die voor al zijne leden

Bereid een Koningdom. Daar heeft de /onde een end, Daar kent men geen ellend'

Die zal daar nimmer wezen, Daar is geen strijd nog val,

Noch geen kwaad te vreezen, God is daar al in al.

„Ik zal daar haast wezen, ik zie de Hemelen geopend, en den Heere Jezus staan ter rechterhand Gods. ik zie de Engelen al gereed staan, om maar te wachten op den wenk van den Heere Jezus, om mijnê ziel over te brengen in den hemel; ik kan nu ook neggen met den ouden ds. Brakel, dat het is alsof ik het gejuich en gezang al hoorde, van de hemellingen die voor den Troon staan."

Daar is ellend' noch zonden meer, Alles in alles is de Heer,

Voor Zijne Hemelingen, * Die eeuwiglijk voor Zijnen troon, Met een volmaakten Hemeltoon,

Hallelujah staan zingen.

XXXVIII. Een weinig stil liggende zeide ze bij zich zelven; Wat werd de Heere Jezus met veel gejuich en blijdschap verwelkomt, toen Hij van de aarde opvoer, en wat zagen de Disci-

Sluiten