Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar^eTegt' af*ebroken> * ook van

TlYlM. al™™\aat de woorden van de zaken. Het onderscheid is groot.de kennis is te maken.

tri1"'! Een -Weinig üJds daarna zeide ze* „deHeere Jezus is mijn Vriend, en Hij zal mij leiden tot den dood, ja, over de dood, en schoon ik nog wat mocht wachten, ik wil hierin ook de wil van mijnen Vader gehoorzamen, op het bloed en op de verdiensten van den Heere Jezus daar leune, daar steune ik op, en daar zal ik op henen gaan; ik wenschte al

Bij mijnen Vriend te zijn,

En zien zijn zoet aanschijn, En hebben vrij genieten,

En na een^ eeuwig zien, '

Zal mij een eeuwig zien Van Hem, nog niet verdrieten.

O, wat zal dat zijn, gewasschen, gedompeld, besprengd te worden met het bloed van den Heere Jezus, o! mijn Jezus is getrouw." ,„ l* n, weimg daarna zeide zij: „ik wenschte wel tg weten de reden waar het van

HeerPkT°.mt' ^ * Z°° Selukkig Defl' de Heere Jezus zich over een ellendige heeft willen ontfermen, dat God de Vader op mij heeft willen zien, en dat de H. Geest ook zijn werk in m§ gewrocht heeft." J mj

LV Ais men jjaar een weini franks tot

eTK^ ^ ze|de ze: ^daa/zal de sp^s en de buik teniet gedaan worden, daar heb ik met meer van nooden, daar is Hemeldrank,

Sluiten