Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij Uw lof toebereid.

Matth. 21 vers lb.

Zalig zijn de dooden die in den Heere sterven, van nu aan.

Openb. 14 vers 13.

Sluiten