Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATECHISillS

OF

CHRISTELYKE LEERING,

HE? EEÏIS?E DEEL.

DE EERSTE LES.

VAN DE CHRISTELYKE LEERING EN HET EINDE VAN DEN BIENSCH.

I. V. Welke is de allerzaligste leering onder alle

tietenheden der wereld?

A. De Christclykc Leering of de Catechismus.

2. V. Wat heet gy de Christelyke Leering?

A. Het kort begryp van hctgcnc dat Christus geleerd

I . heeft, en alle Christene menschen moeten weten

of doen om zalig te worden. 5. V. Wie heeft de Christelyke Leering eerst, in de

wereld gebragt? A. Christus zelf heeft deze eerst geleerd, en de

Apostelen hebben ze alom verkondigd. 4. Y. Hoeveel deelen zyn er van de Christelyke Leering? A. Vyf principale, te weten : het eerste sprekende van

het Geloof; het tweede van de Hoop; het derde van

de Liefde; het vierde van de zeven Sakramcntcn ;

het vyfdc van de Christelyke Regtvecrdigheid. li. V. Wat is de Mensch?

A. Een rcdclyk schepsel Gods, hebbende eene onsterfelyke ziel en een slerfclyk ligchacm.

1

Sluiten