Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DERDE LES.

VAN HET GELOOF.

1. V. Wat is het Geloof?

A. Eene gave Gods en een licht, door hetwelk de mensch vastelyk gelooft al heteene ons God veropenbacrd

heeft en door de H. Kerk voorhoudt, 't zy dat 1 het geschreven is of niet.

2. V. Is er meer dan een waerachtig Geloof?

A. Geenseins; want gelyk er maer een God is die het I ons ingeeft, en eene II. Kerk die het ons voorhoudt, | zoo kan er maer een Geloof wezen.

3. V. Mogen wy wel twyfelen aen eenige dcelen des i Geloofs?

A* Neen; maer wy moeten al wat ous van de H. Kerk I voorgehouden wordt, vastelyk gelooven en belyden. I

4. V. Hebben de Ketters het waerachtig Geloof die eenige j stukken voor goed houden en andere verachten ?

A. Deze hebben geen Goddelyk Geloof, maer allecnlyk j eene menschelvke opinie of goeddunken.

5. V. Is het waer dat een iegelyk in zyn geloof kan I zalig worden?

A. Zoo leeren de ketters, maer zy dolen; want zonder het een waerachtig Geloof is de zaligheid onmogelyk.

6. V. Waeruit hebben wy deze zekerheid in de stukken die het Geloof aengaen?

A. Uit God die ons niet kan bedriegen, en uit de II. Kerk die naer de leering van Christus niet kan I dolen.

7. V. Welk is het kort begryp v.an helgene wy meest j moeien gelooven?

Sluiten