Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. V. Wat heet gy de H. Schriftuer?

A. Boeken , die zoo wel in het Oud als in het Nieuw Testament van Heilige mannen door het ingeven en den zonderlingen bystand van den H. Geest geschreven zyn.

5. V. Waeruit mogen wy weten welke Boeken stukken van de H. Schriftuer zyn?

A. Uit de leering van de H. Kerk, die ze voor zulke

ontvangt en ons voorhoudt. •4. V. De kettersclie bybels zyn die ook II. Schriftuer? A. Geenszins, want zy zyn vervalscht op vele plaetsen. 8. V. Is het iemand vefboden den Bybel te lezen? A. Ja, het is aen gemeene lieden verboden zonder

oorlof dien te lezen in de moederlyke tael.

6. V. Is de SchrifÊëi1 heel Maer, en kan ze een iegelyk wel verstaen?

A. Neen; maer zy is zeer duister in vele plaetsen, en daerom is het zeer zorgelyk voor ongeleerde menschen die te lezen.

7. V. Moeten wy iet gelooven dat in den Bybel niet geschreven is?

A. Ja, ook de Apöstelyke Traditiën.

8. V. Wat zyn Apöstelyke Traditiën?

A. J,ceringcn, die van der Apostelen tyden af geleerd, en van hand tot hand overgeleverd zyn.

9. V. Noem eenige stukken, die geloofd moeten worden, en nogtans in de H. Smriftuer niet staen.

A. Dat er maer vier HH. Evangelisten zyn; dat de H. Moeder Gods altyd Maegd gebleven is, enz.

Sluiten