Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VYFDE LES.

VAN GOD ALMAGTIG EN VAN DE HEILIGE DRYVULDIGHEID.

\. V. Wat is God?(

A. De Schepper, Heer en negeerder van Hemel en Aerde, de Fontein onzer zaligheid en ons Opperste Goed.

3. V. Hoeveel Goden zyn er?

A. Daer is maer een God; zoo nogtans dat er dry Persoonen zyn, te weten: de Vader, de Zoon en de H. Geest.

5. V. Hoe kunnen dry Persoonen een God wezen? A. Omdat zy alle dry maer een en hetzelfde Goddelyk

Wezen of Natuer hebben» i. V. Waer is God? £ A. In den Hemel, op de Aerde en op alle plaetsen.

5. V. tf'at is de H. Dryvuldigheid?

A. God de Vader, God de Zoon, en God de II. Geest; dry Persoonen en een God.

6. V. Welke is de eerste Persoon van de Heilige Dryvuldigheid ?

A. God de Vader, die het beginsel cn de oorsprong is van de andere twee Persoonen.

7. V. Is God de Vader ouder of meerder dan dc Zoon of de II. Geest?

A. Neen; want gelyk zy maer een Goddelyk Wezen hebben, zoo zyn zy alle dry even oud of eeuwig", wys en maglig.

8. V. Waerom wordt God de Vader meer dan de Zoon, Almagtig geheelen?

A. Niet omdat Hy magtiger is, maer omdat dc niagt

Sluiten