Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem zonderling wordt toegeschreven; -gelyk oók de Wyshèid den Zoon, en de Heiligheid den H. Geest.

DE ZESDE LES.

VAN DE SCHEPPING DER WERELD.

\. V. Waerom wordt God geheelen Almagtig? _ A. Omdat Hy met zynen Goddelyken wil alle dingen kan maken en ook te niet doen.

2. V. Waerin heeft God zyne Almagtigheid allermeest getoond ?

A. In het Scheppen of van niet te maken Hemel cn Aerde, en al* wat er in is.

3. V. Waervan heeft God den mensch gemaekt?

A. Hy heeft het ligchaem van Adam gemaekt van aerde, en eene ziel daerin gestort; maer Eva, van eene ribbe genomen uit Adam.

4. V. IVaer zyn de Engelen gemaekt en waervan? A. De Engelen heeft God van niet gemaekt in den

Hemel.

5. V. Zyn de Engelen alle te samen in den Hemel gebleven ?

A. Neen; want de ongehoorzame cn hooveerdige zyn daeruit gedreven in den afgrond der Hel. -

6. V. JVelk is het ambt der Engelen?

A. God te dienen en te loven, en de menschen behulpig te wezen.

7. V. Zyn er eenige Engelen die ons bewaren?

A. Ja, en elk heeft eenen, die hem van het beginsel

zyns levens bewaert. S. V. tP'elk is het ambt van den Engel onzen

bewaerder ?

Sluiten