Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Ons tegen den boozen Vyand te bevryden, onze gebeden God op te dragen, en in het uiterste onze ziel te beschermen.

DE ZEVENDE LES.

VAN DE MENSCH WORDING VAN CHRISTUS.

1. V. Welke is de tweede Persoon van de Heilige Dryvuldigheid ?

A. God de Zoon, die Mensch geworden zyndc, Jesus-Christus genoemd is.

2. V. Is Jesus God of Mensch?

A. Hy is waerachtig God van eèner natuer mei den Vader; alzoo groot, magtig, wys als de Vader; en is ook te samen Mensch.

5. V. IVaerom is de Zoon Gods Mensch geworden? A. Om de menschen met zyn voorbeeld en zyne leering

den weg tot den Hemel te toonen, en dezelve van de slaverny des duivels en van de eeuwige dood te verlossen.

4. V. Hoe is de Zoon Gods Mensch geworden?

A. Door zonderlinge werking van den H. Geest,

aennemende de menscbelyke natuer in het zuiver

ligchaem van Maria. 8. V. Is de geboorte van den Zoon Gods in alles dé

geboorte van andere mensehen gelyk geweest? A. Neen; want Hy is geboren van zyne Moeder zonder

pyn, smert of verlies van haremacgdelyke zuiverheid,

haer latende eene zuivere Maegd gelyk zy was.

6. V. Is Joseph de Vader van Christus geweest?

j A. Hy is de riatuerlyke Vader niet geweest, maer alleen de Voedstervader of bewaerder.

Sluiten