Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. V. tVaerom wordt de Zoon meer onze Heer genoemd

dan God de .Vader? A. Omdat Hy ons en alle menschen niet alleen gelyk

dé Vader geschapen, maer ook met zyn dierbaer

Bloed gekocht en verlost heeft, als wy verloren

waren.

DE ACHTSTE LES.

VAN LYDEN VAN CHRISTUS.

1. V. tVat heeft Christus voor ons geleden ?

A. Zyn geheel leven lang groote armoede en verdriet aen ziel en ligchaèm; maer op den dag van zyn Lyden groote pynen die nooit mensch verdragen heeft.

2. V. tVat heeft Christus verdragen van de Joden ? A. Hy is van hen gevangen, ter dood verwezen, zeer

schandclyk geslagen, begékt en bespot cn aen

Pilatus den Begter overgeleverd. S. V. IVat heeft Christus verdragen by Pilatus? A. Hy is valsclielyk van de Joden beschuldigd, door

het gebod van Pilatus vreesclyk gegeeseld, door de

moedwillige soldaten met doornen gekroond , en van

Pilatus ter dood verwezen. 4. V. Hoe is Christus gekruist? A. Nadat Hy zyn eigen Kruis gedragen had, is Hy

aen hetzelve met handen én voeten genageld,

waeraen Hy ook dry uren levend is blyven hangen. 8. Y. Hoe is Christus gestorven? A. Nadat hy het al voldaen had, is zyne ziel van het .Jigchacm geseheiden, zoo nogtans dat de Godheid

met de ziel cn ook met het ligchaèm gebleven is.

Sluiten