Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü. V. Waerom heeft Christus de vijf Wonden in zyn

glorieus Ligchaèm behouden? A. Om daermedc zyne Verryacnis te bevestigen, en

om die aen alle mcnschea in het Oordeel en aen

dc Zaligen in den Hemel te toonen.

6. V. Wanneer'is Christus ten Hemel geklommen? A. Veertig dagen na zyne Verryzenis.

7. V. Hoe is Christus ten Hemel geklommen?

A. Zonder iemands hulp, door zyne eigene magt.

DE TIENDE LES.

VAN HET LAETSTE 'OORDEEL EN HET REGTERSCHAP VAN CHRISTUS.

1. V. Waer is Christus nu? V»

A. Hy zit ter regter hand des Vaders, wezende in de

opperste rust en allerhoogste eer met God den Vader. I

2. V. Wanneer zal Christus komen oordeels»?

A. Op het uiterste der wereld, hoewel dat ons de dag I onbekend is.

3. V. Welke teekenen sullen de komst van Christus I voorkomen?

A. Ten eerste, eene geweldige vervolging, die de boozc I Antichrist verwekken zal; ten tweede, verscheidene I schrikkelykc plagen; ten derde, een vuer dat alle dingen verslinden zal.

4. V. Hoe zal Christus ten oordeel komen?

A. Met zyn mensclielyk Ligchaèm, zienlyk en met

groote glorie. 3, V. Wie sol Christus komen oordeel en? A. Alle menschen die geleefd zullen hebben. 6. V. Zuilen de dooden tot den laelsten dag lot zonder

oordeel wezen ?

Sluiten