Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geloof belyden, of in het Vagevuer gezuiverd worden, of nu met Christus in-den Hemel leven.

7. V. Welke zyn de eigendommen en teekenen der waerachtige Kerk van Christus?

A'. Onder andere deze vier: het eerste, dat zy Eea is; het tweede, dat zy Heilig is; het derde , dat zy Kathülyk en Apostelyk is; het vierde, dat zy waerachtige Mirakelen heeft.

8. V. Waeron heet gy de Kerk Heilig?

A. Ten eerste, omdat haer hoofd Christus heilig is; ten tweede, omdat in haer alleen te vinden is het waerachtig gebruik der HH. Sakramcnlcn, die ons heilig maken; ten derde, omdat haer beste deel, haer roep en harë leering heilig is.

9. V. Waerin is de Eenheid der H. Kerk gelegen? A. Dat zy onder een hoofd staet, en in alle stukken

des Geloofs maer eene leering volgt.

10. V. Waerom wordt de ff. Kerk Algemeen o/Katholyk genoemd ?

A> Omdat zy in zich besluit alle geloovigen die van den tyd van Christus tot het einde der wereld geweest zyn en zyn zullen; en omdat zy verspreid is onder alle natiën en in alle landen der wereld.

11. V. Waerom wordt de ff. Kerk genoemd Apostelyk? A. Omdat zy van Christus ingesteld zynde, van de

Apostelen af met ongebrokene achtervolging altyd gestaen heeft.

12. V. Wat zyn Mirakelen die in de H. Kerk geschieden? A. Wonderlyke teekenen die al de krachten der1'

• schepselen te boven gaen, en door de zonderlinge hulp Gods gedaen worden.

Sluiten