Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. V. Wie heeft de Engelsche Groetenis gemaekt? A. De Engel Gabriël van God gezonden heeft het eerste

deel uitgesproken; het tweede, Elisabcth de nicht

van Maria; het derde, heeft daerby gevoegd onze

Moeder de H. Kerk. -4. V. Waerom noemt gy Onze Lieve Vrouw, vol van

gratie ?

A. Omdat zy overvloediger gratie van God heeft ontvangen dan eenig ander schepsel, dewelke zy ook nooit door eenige zonde verloren, maer allyd vermeerderd heeft.

5. V. Is God meer met Maria dan met andere menschen? A. Ja : ten eerste, Omdat Hy in zonderlinge manieren

haer altyd bewaerd en geholpen heeft; ten tweede, omdat de H. Dryvuldigheid in haer gewrocht heeft het werk der Mensch wording van Christus; ten derde, omdat zy nu in de glorie, God de allernaeste is.

6. V. Waerin is Maria gebenedyd boven alle vrouwen? A. Ten eerste, dat zy onder alle andere verkoren is

om de Moeder Gods te zyn; ten tweede, dat zy is geweest Moeder en te samen Maegd gebleven; ten derde, dat zy gebaerd heeft zonder pyn; ten vierde, dat zy in glorie alle vrouwen te boven gaet.

7. V. Waet hulp of bijstand mogen wy van de H. Maegd verwachten?

A. In het leven helpt zy ons in alles wat profytig is; maer in het uiterste vertroost zy de kranken, verligt dc zieken, belet de bekoringen, cn helpt ons tot de eeuwige zaligheid.

Sluiten