Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Ten eerste, Let ligchaèm onthouden van overdaed; ten tweede, schouwen het gezelschap van ongelyke persoonen; ten derde, gedenken de goddelyke tegenwoordigheid; ten vierde, dikwyls te biechten gaen en den raed van den Biechtvader volgen.

8. V. Die eenige onzuiverheid gedaen heeft, hoe moet hg dat biechten?

A. Hy moet met eerlyke woorden verklaren in wat manier hy door onkuischheid gezondigd heeft.

DE ZES-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN HET ZEVENDE, ACHTSTE EN TIENDE GEBOD.

1. V. Wat wordt er verboden in het zevende en tiende Gebod?

A. Alle onregtveerdigheid- en ongelyk waermede wy onzen cvennaeslc beschadigen, of willen beschadigen in zyne lydelyke goederen.

2. V. Noem eenige zonden tegen de regtveerdiglteid. A. Eens anders goed stelen, tot stelen helpen, gestolen

goed koopen of bewaren, den loon der arbeiders

onthouden, in processen of koopmanschappen eenig ' bedrog of valscbhcid gebruiken, o. V. Zondigt men tegen het zevende Gebod met het

henen van geld? A. Ja, als men allccnlyk om het leenen meer wederom

eischt dan men geleend had; en dat is woekery.

4. V. Is het zonde eenige geestelyke zaken te verkoopen? A. Ja, als men daervoor geld eischt voor zoo veel

als die geestelyk zyn; cn deze zonde wordt genoemd .simonie.

5. V. ÏFtit verbiedt het achtste Gebod?

Sluiten