Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Alle ongelyk met hetwelk onze naeste gehinderd wordt binnen of buiten het regt.

6. V. Hoe misdoet men in het regt tegen het achtste Gebod?

A. Verzwygende de waerheid, of de valschheid voorstaende of bevestigende.

7. V. Hoe misdoet men meest buiten het regt tegen dit Gebod?

A. Met eenig groot kwaed dat valsch is of onbekend, van iemand te zeggen, of ook zonder goede reden kwaed van iemand te vermoeden, of kwaed te oordeelen.

8. V. Is leugentael zonde?

A. Ja, en ook doodzonde, als de leugen geschiedt met groote schade of hinder van onzen naeste.

9. V. Wat moet hy doen, die iemand in zyn goed of in zyne eer beschadigd lieeft?

A. Hy* moet zoo hy best kan, aen hem of aen zyne erfgenamen restitutie doen.

DE ZEVEN-EN-TWINTIGSTE LES.

VAN DE TWEE EERSTE GEBODEN DER H. KERK.

1. V. Hoeveel Geboden der H. Kerk zyn er? A. Voornamelyk vyf.

2. V. Zeg de vyf Geboden der H. Kerk.

A. 1. De gebodene Heiligdagen zult gy vieren. 2. En dan ook Misse hooren met goede manieren. 3. Geen gebodene Vastendagen zult gy breken. 4. Gy zult uwen Priester, ten minste eens 's jaers, üwe Biecht spreken. 3. En nutten omtrent Paschenhct Ligchaèm des Heeren.

Sluiten