Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweede, tot eene waerachtige spys onzer ziel; ten derde, tot een gedurig Sacrificie van de Nieuwe Wet.

5. Y. ff'at is er ons tegenwoordig in het H. Sakrament ?

A. Christus zelf, God en Mensch, met zyne ziel en zyn ligchaèm, gelyk Hy nu glorieus in den Hemel is.

4. V. Hoe wordt ons Christus tegenwoordig gesteld in het H. Sakrament?

A. Door de woorden van de Consecratie, die de Priester spreekt, wordt het brood en de wyn veranderd in het Ligchaèm en het Bloed van Christus.

5. V. Onder welk deel van de H. Hostie is Christus als die gebroken wordt?

A. Onder alle beide en onder alle stukken, al waren er ook vele.

6. V. Moeten alle menschen Christus ontvangen onder eene gedaente of onder alle beide de gedaenten?

A. Onder de eene hebben wy zoo veel als onder de twee, cn de H. Kerk wil dat wy met eene te vreden zyn, uitgenomen de Priesters als zy Misse doen.

7. V. Wat eer zyn wy het H. Sakrament schuldig? A. Dezelfde eer die wy aen Christus moeten geven,

te weten de Goddelyke eer en aenbidding.

8. V. Is het ook Christus Bloed dat men ons geeft na de H. Communie?

A. Geenszins; maer het is allcenlyk wyn, dienende om de heilige Nutting te vervoorderen.

Sluiten