Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen den Peter of de meter cn dengene die gedoopt of gevormd is, en zyne Ouders.

6. V. Moet het Houwelyk voor iemand geschieden? A. Het moet geschieden voor den eigen Pastoor of

voor iemand van hem daertoe gemagtigd, en twee getuigen; of anders zou het van geener weerde wezen.

7. V. Wat geeft het Sakrament des Houwelyki7r' A. Ten eerste, gratie om* kinderen tot Gods eer te

krygen en op te voeden; ten tweede, boven de verbindtenis geeft het gratie om in liefde en peis te leven; ten derde, sterkte om beter de lasten van het Houwelyk te dragen.

8. V. Kan het Houwelyk niet ontbonden worden?

A. Geenszins dan door de dood, hoewel dat de gehouwden om eene groote reden somtyds van samen te woonen- wettelyk ontslagen worden.

!). V. Waerom laet de H. Kerk de. Houwelyken niet toe in den Advent en den Vasten?

A. Omdat het tyden zyn van boctveerdigheid en godsdienstigheid , dewelke door de blydschap, die op de bruiloften gemeenlyk geschiedt, belet worden.

HES» DEEIa.

TIN DE CHRISTELYKE REGTVEERDIGHEID.

DE ZEVEN-EN-DERTIGSTE LES.

VAN DE ERFZONDE EN DE DADELYKE ZONDE.

1. V. Hoeveel deelen zyn er van de Christelyke Regtveerdigheid ?

Sluiten