Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Deugden die niemand schuldig is te aen veerden,

maer die nogtans van Christus aengeprezen zyn;

te welen : gewillige armoede, eeuwige zuiverheid

en volkomene gehoorzaembeid. k. V. Is het goed zich zeiven lot Evangelische Baden

" te verbinden door beloften? A. Het is zeer goed, als het met rypen raed en volle

vryheid geschiedt.

5. V. Welke noemt men de acht Zaligheden?

A. Eenige goede werken, voor dewelke Christus de eeuwige zaligheid beloofd heeft.

6. V. Zeg de acht Zaligheden.

A. 1. Zalig zyn zy die arm van geest zyn; want het

ryk der hemelen behoort.hun toe. 2. Zalig zyn de zachtmoedigcn; want zy zullen de

aerde bezitten. 5. Zalig zyn zy die droevig zyn; want zy zullen

getroost worden.

4. Zalig zyn zy die honger en dorst hebben naer de regtveerdigheid; want zy zullen verzaed worden.

5. Zalig zyn de bermhertigen; want zy zullen bermhertigheid verwerven.

C. Zalig zyn zy die zuiver van hert zyn; want zy zullen God zien.

7. Zalig zyn de vrccdzamigen; want zy zullen kinderen Gods genoemd worden.

8. Zalig zyn zy die vervolging lyden om de regtveerdigheid; want het ryk der hemelen behoort hun toe.

7. V. Wat profyt doen ons de goede werken?

A. Ten eerste, zy leggen de schulden of de penitentie af; ten tweede, zy verwerven vergüTenis van dagelyksche zonden; ten derde, zy verkrygen de

Sluiten