Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB VYF GEBODEN DER H. KERK.

1. De gebodene Heiligdagen zult gy vieren.

2. En dan ook Misse hooren met goede manieren.

3. Geen gebodene vastendagen zult gy breken.

4. Gy zult uwen priester ten minste eens jaers, uwe

biechte spreken. 8. En nutten omtrent Paschen het Ligchaèm des Heeren. Dit gebiedt onze Moeder de heilige Kerke vol eere.

DE ZEVEN B. SAKRAMENTEN.

Het Doopsel; het Vormsel; het H. Sakrament des Autaers ; de Biecht; het H. Olysel; het Priesterschap; het Houwelyk.

DE ZEVEN HOOFDZONDEN.

Hooveerdigheid; Gierigheid; Onkuischheid; Nyd; Gulzigheid; Gramschap; Traegheid.

DE ZEVEN GEESTELYKE WERKEN VAN EERMIIERTIGHEID»

De zondaers straffen; de onwetenden Ieereo; voor de zaligheid des naesten^ bidden; de twyfelachtigen goeden raed geven; de bedroefden vertroosten; het onregt verduldig lyden; hetgeen tegen ons misdaen is, vergeven.

DE ZEVEN LIGCHAHELYKE WERKEN VAN BERMBERTIGREID.

De hongerigen spyzen; de dorstigen laven; de naekteu kleeden; de vreemdelingen herbergen; de zieken bezoeken; de gevangenen verlossen; de dooden begraven.

DE VIER UITERSTEN VAN DEN MENSCB.

De Dood, het Oordeel, de Hel, de Hemelsche Glorie.

DE AKTEN VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE.

Aht van Geloof. Myn Heer en myn God! ik geloof vastelyk al hetgeen

Sluiten