Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Wij hebben, Heer! uw goed verspild

Als de verloren zoon, Wij wilden niet zoo als Gij wilt;

Maar Gij, zie van uw troon! Sla d'oogen neêr op onze smart, Verwerp niet een verbrijzeld hart,

Onttrek ons niet uw heilgena

En sla ons vol ontferming ga! En sla ons gê, Sla ons ontfermend gê!

3.

Wij zijn toch uwer handen werk, Wij zijn uw maaksel, Heer!

Maak Gij ons zwakken kloek en sterk Zie in genade neêr!

't Verzoeningsoffer wordt bereid

En op uw outer neêrgeleid; De waarde van dat bloed is groot, Dat eens uw Zoon voor ons vergoot. Dat eens uw Zoon

Aan 't. krilU vnnr. „„„ x

Sluiten