Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

Neem gunstig de geschenken,

O God! U aangeboön; Ontferm ü! wil gedenken

Aan 't sterven van uw Zoon Hun geur klim, God en Heere

Tot uwen hemeltroon En 't offer, TJ ter eere,

Breng ons 't beloofde loon!

SANCTÜS.

Zie op bladzijde 5.

Sluiten