Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk is er vertegenwoordigd door haar predikant. De colloque beslist alles, wat tot zijn ressort behoort.

3. Eenige colloques vormen een Synode provincial, waarop iedere Kerk door haar predikant en ouderling is vertegenwoordigd. Deze beslist wat de geheele Provincie aangaat.

4. Aan het hoofd staat de Synode National. Twee predikanten en twee ouderlingen uit elke provincie vormen de leden. De Synode besluit ter hoogste instantie en allen moeten hare besluiten gehoorzamen, (de Félice p. 84.)

De enkele vermelding dezer bijzonderheden bewijst dat wij hier het voorbeeld hebben door onze vaderen gevolgd.

Inderdaad, in 1561 stelden Gui_de Brés en Godefridius Winghius uit Embden, „met medeweten en onderstand en „goedkeuring, zooals Lelong zegt, van onderscheidene zijner „medebroeders *) in de Nederlanden uit de Kerken onder 't Cruis, „te Lille, Tournay, Valenciennes en anderen in Vlaanderen, „Holland en Brabant, de Confession de foi op", en zonden dezelve ter goedkeuring naar Embden, naar Frankendaal aan Datheen en Heydanus, naar Metz aan J. Taffin en naar Londen. Of ze eerst ook aan Calvijn zou zijn medegedeeld, zooals Lelong op gezag van Thysius beweerde, wordt door Dr. Langeraad, in zijne Dissertatie, in twijfel getrokken. Dat ze daarna ook aan die van Genève gezonden werd is zeker, daar zij aldaar is gedrukt, van welken druk voor eenige jaren Jhr. Trip van Zoudtland een herdruk geheel in den ouden stijl bezorgde.

Wat den inhoud betreft, het is bekend dat Gui de Brés en Winghius, zij het ook zelfstandig, de Confessio Gallicana hebben gevolgd.

Door de Confessie, die spoedig verspreid en aangenomen

') Adrian Saravia, Herman Modet, Cornelius Cooltuyn, èn anderen. Zie Te Water: Tweede Eeuwgetijde van de Geloofsbelijdenisse, p. 7 en vervolgens.

Sluiten