Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, was de grondslag gelegd; de Kerkorde.zou nu in het leven treden. Inderdaad, reeds in 1563 op 26 April werden drie Synodes Provinciaux gehouden: de eene te Teurs, een onbekende plaats; de andere te B o u t o n, dit is te Armentières; de derde te La Palme, dit is Tournay.

Op de tweede, te Armentières dicht bij Rijssel, waren Gui de Brés en zijne medebroeders waarschijnlijk zelf tegenwoordig. De acta dezer Synode zijn de merkwaardigste. Art. 1 luidt aldus: Es lieux oü 1'ordre de 1'Eglise n'est point encore dressé, tant diacres et anciens seront élus par la commune voix de tout le peuple avec leurs pasteurs, mais oü la discipline sera dressée, seront élus au Sénat de 1'Eglise avec les ministres et les diacres aux quels on dira leur charge et signeront la confession de foi arrètée entre nous, puis ils seront presentés au peuple, et s'il y a opposition, la cause sera débattue et viduée au consistoire et s'ils ne peuvent accorder au concile provincial.

Arrètée entre nous verklaart, wat de ligging van Armentières deed vermoeden, dat Gui en onderscheidene van degenen, die met hem de Confession de foi gemaakt hebben, daar zitting hadden. Hierdoor wordt bevestigd het bericht van Schoock, de Can. Ultraj. p. 521: Confessio anno 1563 per omnes ecclesias non solum fuit disseminata sed etiam ab hoe tempore coepit esse formula consensus. De confessio formula consensus, omdat al de Kerken, elke voor zich, ze uit eigen beweging hadden aangenomen; minder juist zegt Prof. Vinke, door eene Synode plechtig approbata et accepta. Ten onrechte meende Uitenbogaert, die, reeds in zijn tijd, wees op het ontstaan der confessie buiten eene Synode om, dat hierdoor hare kracht minder zou zijn. Trigland, die waarschijnlijk de acten dier Synoden niet kende, beroept zich op de tijdsomstandigheden die geen synodale vergaderingen toelieten; ten onrechte, daar er wel degelijk van af 1563 tot 66 Synoden zijn gehouden. Neen, niet in de afwezigheid

Sluiten