Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UTRECHT, 7 Febr. 1885.

Waarde Vriend,

Gij hebt zeker reeds nota genomen van 't „vijftal opmerkingen", dat over 't gebruik van Gezangen in onze kerk, voorkomt in „de Heraut" van morgen? Die „opmerkingen" hebben mij ten zeerste geschokt. Hoe, vraagt gÜj zü* gü Qa meer dan dertig jaren lang, na gedurende al uwen diénst-tijd, tot hiertoe volbragt, voor Gezangen in onze kerk gestreden te hebben, en terwijl ge zelfs in eene door u in 't licht gegeven verhandeling den anti- 1 gezangengeest een kanker hebt genoemd, hoe, vraagt SÜ> zÜt gij dan waarlijk in uwe overtuiging aan 't wankelen gebragt? Laat ik u al aanstonds gerust stellen. Al werd dat „vgftal opmerkingen" ook vermeerderd tot een vijfduizend-tal van dien aard, zoo zou zelfs zulk een getal mij niet aan 't wankelen kunnen brengen, óók niet al werd elk van die vijfduizend, met de scherpste logica en een legio bewijsvoeringen uit „theologisch, historisch en kerkrechterlijk oogpunt" aangevoerd, verdedigd. Onwrikbaar sta ik in mgne overtuiging, die met de jaren, en trots zooveel als ik in die jaren tegen

Sluiten