Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie daar 't geheele stukje letterlijk nageschreven, 't Gespatieerde daarin is in „de Heraut" met cursieve letters gedrukt.

Mijne opmerkingen zijn kor tel ijk de volgende:

Wat de inleiding betreft, wij zien daaruit hoe de Redactie van „de Heraut" als bestormd wordt door allerlei vragen over de „Gezangen-quaestie", welke vragen zeker wel hierop zullen neerkomen: hoe moeten wij doen? Gezangen opgeven en zingen, of niet?

Hierover reeds gesproken hebbende op pag. 7 kan ik al aanstonds voortgaan met 't volgende.

't Heeft der redactie tot hiertoe nog ontbroken aan „schoone gelegenheid" om dit onderwerp uit „theologisch, historisch en kerkrechtelijk oogpunt" te behandelen.

Hierbij teeken ik aan: wanneer dan die „schoone gelegenheid" eens komen mogt, dan zij 't haar ten ernstigste aanbevolen om dat onderwerp óók en vooral, met 't oog op zoo vele Gezangen, die niets dan den diepsten eerbied voor den Heere Jezus Christus ademen, te behandelen, en wel op gebogen knieën voor dien Heere der heerlijkheid, uit een Christologisch oogpunt. Wij behooren tot de Christelijke kerk, niet tot de Synagoge!

Opmerking 1. Al de redenen, in het „Tractaat van de Reformatie der kerken" over het gebruik van Gezangen opgegeven, zinken, ten opzigte van Christelijke, en Christus-verheerlijkende Gezangen, in 't niet weg bij deze ééne reden voor 't wèl zingen van zulke Gezangen: waar in'de triumfeerende, in de van alle dwaling voor

Sluiten