Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijven, naar aanleiding van 't „vijftal opmerkingen", dat mij, wegens de rampzalige vruchten die zij kunnen dragen, zoo God 'tniet verhoedt, zoo diep geschokt heeft.

Dat dit schrijven u in uw mij hekend gevoelen omtrent 'tzingen van Gezangen in onze kerk moge versterken, en nog elders ook, onder 's Heeren zegen, zijn nut moge doen ter verheerlijking van onzen grooten God en Zaligmaker Jezus Christus, is de wensch en bede van

t. t. in D° L. Schouten Hzn.

Sluiten