Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd gemaakt.

Het eigenaardige geval deed zich nu voor, dat de heidenzending onder de Angelsaksen juist hoe langer hoe sterker werd in den tijd, waarin de Franken het tegenover de Friezen moesten afleggen. Dooreen merkwaardigen samenloop van omstandigheden verkregen de Angelsaksische christenen contact met de heidensche Friezen.

Hier komen wij in aanraking met den persoon van bisschop Wilfried. Deze bisschop Wilfried heeft in de oudste geschiedenis van het Angelsaksische Christendom een belangrijke rol gespeeld. Door allerlei oorzaken, die wij hier niet kunnen vermelden, moest hij in het jaar 678 uit York, de plaats waar hij als bisschop zetelde, wijken. Onder invloed van deze gebeurtenissen besloot hij Engeland te verlaten en steun te gaan zoeken bij den Paus te Rome. Maar, wat wil het geval ? Ten gevolge van tegenwind landde bisschop Wilfried in Friesland en kwam hij in aanraking met den koning der Friezen, Aldgild.

Van dezen koning Aldgild is bekend, dat hij zich op allerlei wijze voor het volk der Friezen verdienstelijk heeft gemaakt. Zoo zorgde hij o.a. voor een goede wetgeving en gaf hij ook speciale aandacht aan den aanleg van dijken e.d. Merkwaardiger wijze ontving koning Aldgild Wilfried op een bijzonder vriendelijke manier, zóó zelfs, dat Wilfried den winter bij den koning doorbracht. Gedurende dezen tijd heeft hij op allerlei wijze gepredikt en daarbij ook stellig velen gedoopt. Naar het schijnt heeft bisschop Wilfried toen vooral

Sluiten