Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te leven. Ook verbaast het ons niet, dat hij vooral buitengewoon werd aangetrokken door de figuur van Egbert, die destijds immers in een der Iersche kloosters de ascese beoefende. Wij weten, dat de jonge Willibrord gedurende een tijdvak van twaalf jaren bij Egbert in Ierland vertoefd heeft, en dat hij daar o.a. ook de priesterwijding heeft ontvangen.

Gedurende zijn verblijf bij Egbert maakte Willibrord mee, dat Egbert zijn plan, om naar Friesland te gaan en daar het Evangelie te verkondigen, wilde doorzetten, en ten slotte moest opgeven. Ook van de pogingen van Wigbert om de Friezen tot Christus te brengen, heeft Willibrord stellig geweten. Toen de zendingsreis van Wigbert mislukte, besloot Willibrord om zelf ook eens een poging te wagen. Vandaar dat hij aan het hoofd van de twaalf mannen naar Friesland vertrok, die in het jaar 690 door Egbert naar het vasteland werden uitgezonden.

Wij hebben er hierboven reeds op gewezen, dat er tegenwoordig vele menschen zijn, die in de overtuiging verkeeren, alsof het leven der oude Germanen zoo ongeveer in niets te kort schoot, en alleen nog maar wat diepere aanvulling behoefde. Wanneer wij ons echter in de toestanden, die in deze streken gevonden werden, verdiepen, zijn wij niet zoo gemakkelijk geneigd, om optimistisch over de toenmalige verhoudingen te oordeelen. Laten wij toch oppassen, dat wij de wereld der heidensche Germanen niet idealiseeren 1 De toestanden waren hier in menig opzicht bijzonder slecht.

Het staat vast, dat er hier veel armoede werd gevonden.

Sluiten