Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkzaamheden kunnen wij niet precies zeggen, hoeveel resultaten Willibrord heeft gehad. Wel kunnen wij met vrii groote zekerheid zeggen, dat er velen tot het Christendom zijn overgegaan. Ook weten wij, dat Willibrord in het land van koning Radbod niet in zijn werk werd gehinderd. Evenwel moet het juist voor Willibrord heel moeilijk zijn geweest, om in het land van koning Radbod verandering te brengen. Want de koning zelf bleef tegenover het Christendom even afwijzend gestemd, en zijn ‚Äěsteenen hart" werd niet verteederd. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat zijn volk, het voorbeeld van den vorst volgende, van het Christendom niet gediend was, en dat Willibrord onder de Friezen niet heel veel verder kwam.

In dezen tijd valt hoogstwaarschijnhjk het besluit van Willibrord om meer naar het Noorden te trekken en een poging te doen om aan de Denen de blijde boodschap van Christus te verkondigen. Ook uit dit besluit kan worden afgeleid, welk een doortastende en krachtige figuur Willibrord moet zijn geweest. In het land der Denen werd hij de eerste prediker van het Evangelie. Helaas vond hij echter bij de Denen al even weinig gehoor als bij de Friezen. Het heidendom zat er bij de Denen krachtig in, en er bleef voor Willibrord niets anders over, dan dat hij een andere manier van werken trachtte te volgen. Als goed zendeling probeerde hij nu op deze wijze een oplossing te vinden, dat hij het Deensche volk voortaan met behulp van Deensche predikers zocht te bewerken. Met het oog hierop nam Willibrord

Sluiten