Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Franken aan te vallen terstond aan, en het gelukte hem het eertijds door de Franken bezette gebied van Friesland terug te krijgen. Zooals bij de houding van koning Radbod tegenover het Evangelie vanzelf sprak, was deze verandering in de situatie voor de Kerk in Friesland uitermate gevaarlijk. Wij lezen dan ook, dat Willibrord Friesland verliet, dat op allerlei plaatsen de kerken verwoest werden en - opnieuw heidensche heiligdommen werden opgericht.

Het was in dezen tijd (716), dat Winfried, ons allen beter bekend als Bonifatius, volgens het bericht van zijn biograaf Willibald, in Friesland aankwam. Hoe „op den man af" Bonifatius was, blijkt hieruit, dat hij vrijwel terstond een ontmoeting met koning Radbod begeerde en een onderhoud met hem zocht. Het is zeer goed mogelijk, dat koning Radbod door den persoon en de wijze van spreken van Bonifatius beïnvloed is geweest, want het staat vast, dat Winfried niet werd weggestuurd, maar in het land mocht blijven, en verlof kreeg om te werken. Omstreeks het jaar 716 was het voor Bonifatius echter totaal onmogelijk om hiér in deze landen iets te beginnen. Het leek hem het beste^ weer naar Engeland terug te keeren en dan later opnieuw een poging te wagen om als heidenzendeling onder de Friezen op te treden.

Spoedig na het jaar 716 zou hiertoe de gelegenheid zich voordoen. In het jaar 718 trad er namelijk in de verhoudingen een grondige wijziging in, doordat Karei Martel in dat jaar koning Radbod een geduchte nederlaag toebracht. Deze gebeurtenis gaf Winfried aanleiding om eind 718 weer naar

Sluiten