Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te blijven aan hetgeen het volk zoo diep beweegt? Het is omdat ze te veel uit hun stoffige folianten halen en uit het hersenspinsel van geleerde heeren en te weinig de werkelijke toestanden der menschen onder de oogen zien, want konden zij de schrikbarende vorderingen, die het materialisme gemaakt heeft, ook zelfs in de rangen der uiterlijk nog aan de kerk verbonden gezinnen zien, zij zouden het ongenoegzame van de oudmodische prediking ontwaren en geen steenen voor brood uitdeelen, maar achtslaan op het versche manna, dat God in de woestenij der XIXae eeuw laat nederdalen.

EEN LD) DER GEJIEENTE.

Sluiten