Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgevers dezes ziet het licht:

IiOUise van Plettenhuis. Dagboek eener arme

■Tonkvrouwe, door mama nathusius. In net bandje, ƒ 1,25.

Dr. O. WinslOW. Overdenkingen in de nren van beproeving en eenzaamheid. Uit het Engelsch vertaald door Jonkvr. m. l. de ch&telain. Met eene voorrede van den WelEerw. Zeer Gel. Heer l. g. james, Pred. bij de Waalsche Gemeente te Breda. - 1,00.

Het Woord der Waarheid. Populaire inleiding in de Schriften van het Nieuwe Testament. Naar het Hoogduitsch van j. r. wucherer, door akb. van jtoorenenbergen, Predikant teHendrik-

Ido-Ambacht. Een boek voor het Volk - 0,90.

Bij 12 Ex. 0,75. Bij 25 Ex. 0,60. Bij 50 Ex. 50 Ct.

De Triumf der Liefde in alle beproeving, bezongen in het Lied der Liederen. Het Hooglied vertaald en toegelicht door s. hoekstra, b.z., Predikant te Botterdam 2 °>90-

J. H. Gunning Jr. Het Evangelie en het Gezellig Verkeer. Tevens antikritiek op eene beoordeeling van Mevr. van caloar's «Evangeline," door den Heer van Limburg brouwer in «de Gids" Mei 1855. ; " °'75-

Het Evangelie en de Litteratuur. Eene

Voorlezing, gehouden in het Leesmuseum te Utrecht, den 6den December 1855, door j. h. gunning jr.

Met inleidende Voorrede en Aanteekeningen. . ■ -0.75.

Referent voor de Theologische Wetenschap. Uitgegeven onder medewerking van onderscheidene Vaderlandsche Geleerden, door j.h. gunning Jr. PerJaarg. - 5,00.

Sluiten