Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen verspreiden zich heinde en ver. Maar ik moet herhalen dat hetgeen de vaderen geleerd hebben te Geesteren van groote zegen is geweest voor henzelven, hunne kinderen en gemeenten hier.

Met betrekking tot de personen, die u noemt, nog een woord, zoover als ze mi] bekend zijn.

Zalsman. Van het mannelijk geslacht woont hier een. Dochters trouwden in de Meengs en te Roller-families. Andere trouwden met Schuurmans, enz. Sommigen behooren bij de Reformed en anderen bi] de Christian Reformed Church.

Te Roller. De meesten zijn overleden. Hier wonen nog een bejaarde vrouw, een man, en kinderen van een ander. Ook zijn er enkelen in het verre westen van ons land.

Hungerink. Gerrit Hendrik en vrouw zijn al lang dood. Er waren 6 kinderen. Twee zijn overleden. Vier wonen in de nabijheid op boerderijen. Een schoondochter (haar man, zoon van Gerrit Hendrik, is overleden) komt hedenavond hier bij ons op bezoek. Kleinkinderen zijn er ook hier nabij.

Arnoldus Lammers. Is overleden, woonde te Hamilton, 3 uur van hier, had een molen om graan te malen.

Gerrit Jan Karssenberg. Deze persoon heb ik goed gekend als kind in Grand Rapids. Hij is lang verleden overleden. Herinner ik goed, dan waren er geen kinderen.

Meengs. De Meengs-famllie telde in 1928, 307 zielen. Maar enkelen die van Geesteren gekomen zijn leven nog, de meesten zijn overleden. Ik weet maar van drie, Derk, Hendrik, en Betje, kinderen van Antonie. Derk en Hendrik wonen hier in Holland, en Betje in Grand Rapids. Derk is lang ouderling geweest in de Eerste Geref. kerk alhier; maar zijn gezondheid laat het niet meer toe. Van de Jongere Meengs stond hij het hoogst aangeschreven in de kerk als IJveraar voor God. Twee van zijne zonen zijn leeraars in de Presbyterische Kerk.

Een tak van de familie vestigde zich in Wisconsin. Een van de kleinkinderen is leeraar in de Geref. Kerk en een (vrouw) zendeling in China. De naam Meengs is in Wisconsin bijna uitgestorven, maar de dochters en kleindochters zijn getrouwd met mannen die bijna allen leiders zijn in onze gemeenten in en rond Cedar Grove, Wisconsin.

Een andere tak vestigde zich te Grand Rapids. Ik heb als kind de ouderen gekend. De kinderen wonen aldaar en op boerderijen. Anderen zijn vertrokken naar andere streken.

De meesten der familie Meengs kwamen naar Holland en Zeeland. Jan, de oudste, heb Ik persoonlijk niet gekend; hij woonde te Vriesland en was een leider in de kerk. Gerhardus, zijn zoon, heb ik goed gekend. Hij was een voornaam leider te Zeeland. Met hem moest de kerk rekenen. Een kleinzoon is leeraar.

Jan, Gerhardus zijn zoon; en Derk, zoon van Antonie, zijn de drie van de Meengsfamilie die meest ijverig waren ln kerkelijke zaken.

Leusink. Mijn moeder wist alleen dat G. J. Leusink naar lowa was vertrokken. Menigmaal had zij gevraagd naar hem, maar noemde hem altoos bij de huisnaam uit Gelselaar, en bij die

Sluiten