Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naam was hi] in Iowa niet bekend. Toen ik in Iowa woonde was zi] bi] ons op visite, 25 jaren verleden. Bij geval was zij op een middag bij eenen Beltman en wederom vroeg zij naar hem. Deze hielp haar uit den droom en noemde hem bij zijn naam, Leusink, en toonde haar Leusinks portret. Hij woonde niet ver van ons. Moeder heeft hem later meermalen gesproken. Hij is overleden. Twee weken verleden was ik een paar dagen in Iowa (700 mijlen, per auto) en ik heb nog met zijne kinderen gesproken.

Wonnink. Engbert heb ik goed gekend. Hij is overleden. Een dochter is zendeling geweest. De andere Wonninks woonden te Borculo, 4 uur van hier.

Flesch. Er is hier in de omgeving een Ds Vies of Fles geweest. Ik heb hem goed gekend. Mijn ouders hebben hem in Nederland goed gekend. Hij was leeraar in de Chris. Geref. Kerk, is overleden, twee dochters, getrouwd met dominees in de Chris. Geref. Kerk.

Gerrit Jan Bannink. Hij woont op een boerderij, hier een 20 uur weg. Welmers. Evert, Jan en Berendina.

Evert, mijn vader, stierf toen hij 43 was in 1887. Tot zijn dood ouderling. Mat algemeene stemmen herkozen 10 uur voor hij stierf. Zeer bemind als voorganger, zacht van karakter, had gaven des gebeds en bijzonder bekwaam om moeielijkheden te vereffenen ....

Evert had 10 kinderen, 5 vroeg overleden. Drie overleden toen ze volwassen waren. Mijn zuster woont met haar kinderen in Wichitas Kansas; en ik hier te Holland. 20 kinderen van de 5 die opgroeiden. Ik ben onderwijzer aan Hope College, en meteen geordend leeraar. Van onze twee kinderen doceert de oudste in de mathese aan een Staatsschool en de andere verdiept zich in de Semietische talen.

Jan was vrijgezel. Zijn doofheid belette hem actief te zijn in kerkelijke zaken. Hoewel doof, ging hij geregeld ter kerk. Voorbeeldig in leven. Hij woonde in bij mijn ouders; na vaders dood bleef hij bij ons, en werd op 84-jarigen leeftijd door een trein getroffen en gedood.

Berendina. Getrouwd met Avink. Een zoon, ook reeds overleden.

Neven en nichten van bovengenoemde Welmers waren: Hendrika, Albert, Egbert en Harmina.

Hendriks trouwde met A. J. Kolkman. Zij werd 92 jaar oud. Twee zonen. Is per auto met mijn zuster en haar man verongelukt. De andere zoon woont te Grand Rapids, 3 kinderen.

Albert is lang ouderling geweest. 3 kinderen.

Egbert reeds lang overleden.

Harmina dat was mijn moeder. Lang bij ons ingewoond en stierf plotseling, bijna 89, in Augustus 1936.

Arend Jan Welmers. Zijn vader en mijn vader waren neven. Hij correspondeerde geregeld met de familie Hietland. Ook lang ouderling geweest.

.... Arend Jan had geen eigen kinderen. Zijn eerste vrouw overleed een kleine 40 jaren verleden. Zijn tweede vrouw leeft

Sluiten