Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER GELEGENHEID VAN DE A FSCH El Dl NGSH ERDEN KI NG. 16 AUG. 1939.

Voorste rij: J. W. Zieverlnk, A. Scholten. H. J. Berendaen. allen ouderling: A. ). Negberink. oud-ouderl.: Ds O. C. Broek Roelofs; A. Menkhorst. J. W. Dijkman, beiden diaken. Middelste rij: 1. Dijk, Arnhem, archiv. van Geref. Kerken in Gelderland: A. N. Evers, kleinzoon van Ds A. Evers; Ds ]. v. Raalte: Ds J. D. Koen; Mevr. en Ds D. Scheele: Ds D. Veenhuizen: Ds ). Oosterveen; Ph. Zalsman. Kampen; Ds en Mevr. ). Lugtigheid; Mevr. Zalsman; Mevr. Broek Roelofs; Mevr. Nawijn; Mevr. Smilde; G. Venderink. diaken. Achterste rij: D. Bisperink. Neede; Ds en Mevr. K. Meima. Neede: G. H. Hilhorst. M. Weenink. G. Heideman. allen commissieleden; E. J. Peterkamp, koster; Ds E. I. F. Nawijn: Ds S. R. Smilde; H. ). W. Raat, organist.

Sluiten