Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

past op de hedendaagsche toestanden, kan men zien. Scholen van kerkelijke kleur verrezen in de laatste jaren allerwege. Ons volk betaalt aan haar vrijwillig veel meer dan een millioen. Het neutraal onderwijs is niet meer in dezelfde mate als vroeger populair; het verliest de sympathie, zelfs van de mannen der vroegere schoolwetmeerderheid.

In zijn voorlaatste nommer klaagt het Volksblad er over, dat tegenover den wassenden stroom der tegenstanders van onze onderwijsregeling aan de zijde der voorstanders toenemende lauwheid zich vertoont. En wat is de reden van dat verschijnsel? Het Volksblad antwoordt: »De liberale partij onderschat de kracht harer tegenstanders en kan niet gelooven aan omverhaling van het na zooveel jaren arbeids opgetrokken gebouw".

Vergis ik mij niet, dan is juist de tegengestelde verklaring de ware. Men is lauw, omdat men gevoelt, dat de neutrale school niet meer te redden is, dat zij bestemd is om te verdwijnen.

Daarenboven zijn sommigen niet lauw. Sommigen zijn tegenwoordig onbeschoft. Naar aanleiding van eene redevoering van den ijverigen en bekwamen h. pierson van Zetten, liet een man, die bij de schoolwetpartij aanzien geniet, deze woorden drukken: »Hoe meer men van de christelijke debaters hoort, hoe levendiger de overtuiging wordt, dat men te doen heeft met eene politieke partij, die door vroom gebazel de ingeboren godsdienstige geaardheid van den Nederlander dienstbaar zoekt te maken aan haar streven naar geld en grootheid." Als eenige verontschuldiging van dergelijke taal kan worden aangevoerd, dat men licht zijn hoofd verliest en• hartstochtelijken onzin uitslaat, wanneer men het

Sluiten