Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stens twaalf jaar over aflaatbrieven te spreken!" Een derde: ┬╗De openbare onderwijzer kan alle feiten der geschiedenis vermelden, maar hij heeft niet noodig ze te beoordeelen; hij verzwijge ieder woord, dat lof of blaam uitdrukt." Toen ik bekwame en achtingswaardige mannen zoo hoorde spreken, werd het mij eensklaps duidelijk, dat neutraliteit een onding is.

Waar de meerderheid Protestant is, wensch ik den openbaren onderwijzer vrijheid te zien toegekend om te herhalen wat honderdmaal in eenvoudige en algemeen bevattelijke woorden over luther en tetzel werd geschreven. Laten de Roomschen op de overheidsscholen, waar zij het talrijkst zijn, de denkbeelden van Dr. nuyens inprenten. Gelijk recht voor allen!

Scholen, waarin zich de geest der bevolking en het karakter der plaatselijke gesteldheid afspiegelt,, zijn in mijne schatting volkomen normaal. Ik zou wenschen, dat zij door wetswijziging allerwege mogelijk werden gemaakt. Met het hierboven gezegde wil ik enkel opkomen tegen de bewering, dat het karakter der school ┬╗alleen zijn oorsprong vindt in de individualiteit des onderwijzers." Natuurlijk met de beste bedoelingen is het Volksblad bezig ons publiek zand in de oogen te strooien en hen, die ten gevolge van hun liefde voor neutraliteit het kind van de rekening worden, met valsche voorstellingen in slaap te sussen. Het is de taak van het Volksblad dommelende liberalen wakker te schudden en hun op het hart te drukken, dat zij langzaam maar zeker overvleugeld zullen worden, wanneer zij zorgeloos blijven toezien, dat, onder de leus van neutraliteit, de door hen gebruikte scholen van opvoedende kracht beroofd worden, terwijl de

Sluiten