Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij een raad van onderwijs te berusten, uit achtenswaardige mannen van verschillende richting samengesteld, die onder contrĂ³le der regeering eene groote mate van vrijheid geniet.

9. Het recht der ouders eischt, dat de kinderen in den geest der ouders worden opgeleid, en dat dus de geest, die op de school heerscht, zooveel mogelijk hun geest zij. Het beste middel om dat doel te treffen is bij voorkomende vacature door de ouders, die op dat oogenblik zelf van een openbare school voor hunne kinderen gebruik maken, den hoofdonderwijzer te doen kiezen.

40. Wanneer de neutraliteit afgeschaft en het hoofd van iedere openbare school door de ouders zelve gekozen wordt , zal, welke grieven er ook dan nog overblijven, de schoolstrijd niet langer hei-vornting op ieder gebied tegenhouden en een gezonder toestand voor ons volk aanbreken.

Sluiten