Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien wat gij doen moet, om uw droom te verwezenlijken.

Ik weet niet in welke levensomstandigheden gij zijt geboren. Wellicht hebt ge u, door fortuin begunstigd, aan de studie gewijd. En nu is de vraag: moet ge worden geneesheer, rechtsgeleerde, letterkundige of wijsgeer ? Een uitgestrekt veld staat voor u open; gij treedt de wereld in, toegerust,met groote kennis en beproefde bekwaamheid. Ot misschien zijt ge een eenvoudig handwerksman wiens wetenschappelijke kennis beperkt is tot het weinigje dat hij leerde op school, maar die het voordeel heeft van bij ervaring te weten hoe hard het lot is der arbeidende klasse.

Ik blijf bij de eerste veronderstelling om nu en dan bij de tweede te blijven staan. Ik neem aan dat gij een wetenschappelijke opvoeding hebt genoten, en wilt worden, laat ons zeggen, dokter.

Morgen zal een werkman u roepen bij een zieke vrouw. Hij zal u brengen naar een van die nauwe stegen waar de overburen elkaar de hand kunnen reiken over uwe hoofden heen. Gij klimt, door bedorven lucht, bij het flikkerend schijnsel van een lamp, langs twee, drie, vier, vijf, vuile glibberige trappen naar boven, en in een donkere, kille bedstee, op een bed van smerige lompen, vindt gij de zieke vrouw. Haar kindertjes, bevende onder hunne lompen, kijken u aan met wijd geopende oogen. Haar man heeft zijn heele leven lang twaalf, dertien uur per dag allerlei werk verricht maar is nu al drie maanden zonder werk. Werkeloosheid is niet zeldzaam in zijn vak, integendeel, zij komt elk jaar geregeld terug, maar vroeger toen hij werkeloos was, ging zij werk zoeken onverschillig wat, misschien waschte zij wel uw linnengoed, en verdiende dertig cent per dag, maar nu is zij aan het ziekbed gekluisterd, al twee maanden lang, en het gezin is aan de bitterste ellende ten prooi.

Wat zult gij die zieke vrouw voorschrijven, dokter?

Gij ziet met eeen oogopslag dat de oorzaak harer ziekte is: algemeene bloedarmoede,' gebrek aan goed voedsel, gebrek aan zuivere lucht.

Sluiten